Úvodní stránka

Logo CKEKatedra zoologie PřF JUJsme skupina vědců a studentů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabýváme se výzkumem vztahů predátor-kořist a metodami, jak jsou tyto kategorie rozpoznávány.

Nejnovější příspěvky

Jan Čapek


OSOBNÍ ÚDAJE:

Jméno: Čapek Jan
Narozen(a): 2000

KONTAKT:

Email: jenda.capek@hotmail.com
Kancelář:

SPECIALIZACE:

  • Obrana hnízda

VZDĚLÁNÍ: 

  • Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie – obor Vodní stavby v rybářství
  • Bakalářské stadium (probíhá) – Obor Biologie a chov zájmových organismů, Fakulta zemědělská a technologická, Jihočeská univerzita

 

PRÁCE:

Čapek, J (probíhá)
Vliv intenzity žadonění na míru predace u ťuhýka obecného a kukačky obecné
Bakalářská práce

NÁRODNÍ KONFERENCE:

Jan Čapek, Ladislava Krausová, Kateřina Antonová, Michaela Syrová, Petr Veselý, Michal Šulc (2023) The influece of loud cuckoo begging call on predation of shrike nest, Czech and Slovak ethological society 1.11 – 5.11. (poster)

DALŠÍ INFO:

Člen České a Slovenské etologické společnosti

Wildlife fotograf a sportovní fanatik

  1. Daniela Svojanovská Napsat komentář
  2. Matěj Máca Napsat komentář
  3. Malavika Madhavan Napsat komentář
  4. Ondřej Jansa Napsat komentář