Rivalové

Interakce mezi samci jsou významnou součástí každodenního života ptáků. Správné rozpoznání a ohodnocení schopností soupeře je první a nezbytný krok. Špatné ohodnocení soupeře a následné špatné rozhodnutí o způsobu jednání (stupňování konfliktu, ústup) může vést k významným ztrátám energie, k ztrátě teritoria nebo k zraněním či dokonce smrti. Rozhodnutí založené na akustických signálech má velkou výhodu – samci se navzájem nemusí vidět a neuvádí se tak okamžitě do potenciálně rizikové situace. V našich studiích se zaměřujeme právě na rozpoznávání a ohodnocování akustických signálů. Zajímavým odvětvím studia rozpoznávání soků jsou mezidruhové interakce. Mnohé druhy si vzájemně konkurují o (mikro)biotop a potravu, a lze proto mezi nimi sledovat i mezidruhovou agresi. Nejčastěji jsou tyto interakce nalézané u druhů blízce příbuzných, jejichž podobná morfologie je směřuje k využívání stejné ekologické niky. V případě, že si dva druhy konkurují, je nezbytné, aby se jejich niky odchýlily nebo aby se vymezili prostorově. V našem výzkumu se zaměřujeme právě na mezidruhové teritoriální chování a na způsob, jakým se druhy rozpoznávají a hodnotí, na kolik si jsou konkurenty.


Na výzkumu tohoto tématu se podílí: