Oslava 60. výročí Fuchse

Zpět do Fotogalerie

Středoškolská odborná činnost

Šimon Pužej

Instituce: Gymnázium Vodňany, Vodňany

Téma: Vliv klíčových znaků na rozpoznání kukačky obecné (Cuculus canorus) a krahujce obecného (Accipiter nisus) ťuhýkem obecným (Lanius collurio).

Výsledek: 5. místo, národní kolo, 2019


Michaela Voháňková

Instituce: První české gymnázium v Karlových Varech, Karlovy Vary

Téma: Vliv varovné vokalizace na antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio).

Výsledek: 6. místo, národní kolo, 2019


Sabina Černá

Instituce: Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové

Téma: Mezidruhová a vnitrodruhová agrese šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris).

Výsledek: 1. místo, národní kolo, cena Učené společnosti ČR, 2017


František Nuc

Instituce: Gymnázium České Budějovice, Jírovcova, České Budějovice

Téma: Vliv vojenského managementu na výskyt zvláště chráněných druhů ptáků – pěnice vlašské a ťuhýka obecného.

Výsledek: 2. místo, krajské kolo, 2015