Eliška Kovářová


OSOBNÍ ÚDAJE:

Jméno: Eliška Kovářová
Narozen(a): 1999, České Budějovice

KONTAKT:

Email: kovarka.eli@gmail.com

SPECIALIZACE

  • Rozpoznání predátorů
  • Krkavcovití
  • Bioakustika
  • Ekologie urbánních ptáků

VZDĚLÁNÍ: 

  • Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice
  • Bakalářské studium – obor Biologie, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
  • Magisterské studium (probíhá) – obor Zoologie, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta

PRÁCE:

Kovářová, E (2022)
Varovné hlasy krkavcovitých (Corvidae)
Bakalářská práce

ČLÁNKY:

Sam K, Kovarova E, Freiberga I, Uthe H, Weinhold A, Jorge L R, Sreeker R (2021) Great tits (Parus major) flexibly learn that herbivore-induced plant volatiles indicate prey location: An experimental evidence with two tree species. Ecology and Evolution 11-16: 10917-10925

NÁRODNÍ KONFERENCE:

  • Kovářová E, Syrová M, Linhart P, Veselý P (2022) Srovnávací analýza varovných hlasů krkavcovitých, 49. konference České a Slovenské etologické společnosti, Brno, 3.–6. 11. 2022 (poster)
  • Kovářová E, Špička J, Krausová L, Hornátová L, Syrová M, Veselý P, Fuchs R (2021) Schopnost havranů a kavek rozpoznávat lidské obličeje, 48. konference České a Slovenské společnosti etologické, online, 5.11.-6.11. 2021 (poster)
  • Sam K, Kovářová E (2018) Naučí se ptáci čichat specifické látky?, Studentská vědecká konference, 22. 11. 2018 (přednáška)