Home

Logo CKEKatedra zoologie PřF JUWe are a group of researchers and students from Faculty of Science, University of South Bohemia, located in České Budějovice, Czech Republic. We generally examine the prey-predator interactions uncovering the process of recognition and categorization of such categories.

Recent Posts

Science far projects

Šimon Pužej

Institution: Gymnázium Vodňany, Vodňany

Topic: Vliv klíčových znaků na rozpoznání kukačky obecné (Cuculus canorus) a krahujce obecného (Accipiter nisus) ťuhýkem obecným (Lanius collurio).

Result: 5th place, national round, 2019


Michaela Voháňková

Institution: První české gymnázium v Karlových Varech, Karlovy Vary

Topic: Vliv varovné vokalizace na antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio).

Result: 6th place, national round, 2019


Sabina Černá

Institution: Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové

Topic: Mezidruhová a vnitrodruhová agrese šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris).

Result: 1st place, national round, price of Učené společnosti ČR, 2017


František Nuc

Institution: Gymnázium České Budějovice, Jírovcova, České Budějovice

Topic: Vliv vojenského managementu na výskyt zvláště chráněných druhů ptáků – pěnice vlašské a ťuhýka obecného.

Result: 2nd place, national round, 2015

  1. Ondřej Fišer Leave a Reply
  2. Alžběta Truhlářová Leave a Reply
  3. Kateřina Antonová Leave a Reply
  4. Tomáš Minařík Leave a Reply