Tuzemské konference

47. konferenci České a Slovenské etologické společnosti, on-line, říjen 2020

Zoologické Dny 2016, České Budějovice, únor 2016.

 • Veselý P., Ernestová B., Nedvěd O., Fuchs R. (2016): Aposematismus naruby: vrabci se v přírodě učí žrát toxickou kořist. (oral presentation)
 • Bílá K., Veselý P., Beránková J., Bugnyar T., Průchová A., Schwab Ch. (2016): Crows (Corvus corone) respond to heterospecific alarm signals independent of perceived predation risk. (poster)
 • Buchalová M., Veselý P., Fuchs R. (2016): Analýza varovných hlasů sýkory koňadry (Parus major). (poster)
 • Buršíková M., Veselý P., Fuchs R. (2016): Antipredační chování pěnice vlašské (Sylvia nisoria). (poster)
 • Drábková T., Veselý P., Fuchs R. (2016): Vrozenost averze sýkory koňadry (Parus major) vůči členům mimetického okruhu černo-červeného hmyzu. (poster)
 • Bažant M., Sýkorová J., Buršíková M., Valášek M., Škorpíková V., Tichá I., Nováková N., Kirchmeier A., Uhl F., Veselý P. (2016): Výskyt pěnice vlašské (Sylvia nisoria) na jižním Znojemsku – meziroční srovnání početnosti a překryvu míst výskytu, porovnání výskytu v mozaikových a liniových habitatech. (poster)

42. konference Československé etologické společnosti, České Budějovice, listopad 2015.

 • Veselý P., Karlíková Z., Fuchs R. (2015): Sýkory vs. nevýstražně zbarvená kořist. (oral presentation)
 • Buchalová M., Veselý P., Fuchs R. (2015): Analýza varovných hlasů sýkory koňadry (Parus major). (poster)
 • Drábková T., Veselý P., Fuchs R. (2015): Vrozenost averze sýkory koňadry (Parus major) vůči členům mimetického okruhu černo-červeného hmyzu. (poster)
 • Minařík T., Veselý P., Humlová A. (2015): Treecreeper (Certhia, Certhiidae, Passeriformes) inter-specific interactions. (poster)
 • Nováková N., Veselý P., Fuchs R. (2015): Ptáci používají „particulate feature theory“ při rozpoznávání predátora během terénních experimentů. (poster)

Ekologie 2015 – konference ČSPE, České Budějovice, říjen 2015.

 • Kučera T., Kloubcová P., Veselý P. (2015): Jak složení a struktura vegetace ovlivňuje avicenózy a jak je vnímají návštěvníci lázeňského města? / Are vegetation composition and structure the main factors affecting bird communities and human perception in a small spa town? (oral presentation)

Zoologické Dny 2013, Brno, únor 2013.

 • Karlíková Z., Veselý P., Fuchs R. (2013): Recognition and discrimination of prey by great tits (Parus major). (poster)
 • Buršíková M., Veselý P., Fuchs R. (2013): Vliv zbarvení predátora na reakce ptáků na krmítku. (poster)
 • Drábková T., Veselý P., Fuchs R. (2013): Vrozenost reakce sýkory koňadry (Parus major) na výstražné signály aposematického hmyzu. (poster)
 • Průchová A., Veselý P., Nedvěd O. (2013): The importance of the colour and the spotted pattern in ladybird Harmonia axyridis warning colouration. (poster)

Zoologické Dny 2012, Olomouc, únor 2012.

 • Průchová A., Luhanová D., Prášková M., Veselý P., Fuchs R. (2011): Pattern as a key feature in recognition of warningly coloured prey. (poster)
 • Cibulková A., Veselý P., Fuchs R. (2012): Schopnost pěvců rozpoznat výstražný signál a Batesovské mimikry. (poster)
 • Karlíková Z., Veselý P., Fuchs R. (2012): Recognition and discrimination of prey by great tits (Parus major). (poster)

38. konference Československé etologické společnosti, Kostelec nad Černými lesy, listopad 2011.

 • Cibulková A., Veselý P., and R. Fuchs (2011): Passerine birds’ ability to recognize warning signal and Batesian mimicry. (poster)

37. konference Československé etologické společnosti, Smolenice, listopad 2010.

 • Cibulková A., Veselý P., and R. Fuchs (2010): Mezidruhové rozdíly ve schopnosti pěvců odhalit Batesovského mimika na základě předchozí potravní zkušenosti. (poster)
 • Průchová A., Veselý P., and R. Fuchs (2010): Reakce zrnožravých pěvců na slunéčko Harmonia axyridis. (poster)
 • Karlíková Z., Veselý P., and R. Fuchs (2010): Rozpoznávání jedlé a nejedlé hmyzí kořisti sýkorou koňadrou (Parus major). (poster)

Zoologické Dny 2009, Brno, únor 2009.

 • Luhanová D., Prášková M., Veselý P., and R. Fuchs (2009): Vliv vzoru na reakci ptačího predátora na nechráněnou aposematickou kořist. (poster)

Zoologické Dny 2008, České Budějovice, únor 2008.

 • Cibulková A., Veselý P., and Fuchs R. (2008): Význam barvy ve výstražné signalizaci ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus). (poster)
 • Tesařová M., Veselý P., and R. Fuchs (2008): Role osobnosti v ptačí reakci na výstražně zbarvenou kořist. (poster)
 • Veselý P. (2008): Vliv předchozí potravní zkušenosti sýkory koňadry na její reakci na aposematickou kořist. (oral presentation)