Miroslav Bažant

Osobní údaje:

Jméno: Mgr. Miroslav Bažant
Narozen(a): 1986, Třebíč

Kontakt:

Email: bazami@post.cz
Kancelář: Katedra zoologie, PřF, JU

Odborné zaměření:

Vzdělání:

 • Táborské soukromé gymnázium
 • Bakalářské studium – obor Biologie, Přírodověděcká fakulta, Jihočeská univerzita
 • Magisterské studium – obor Zoologie; Přírodověděcká fakulta, Jihočeská univerzita
 • PhD studium (probíhá) – obor Zoologie; Přírodověděcká fakulta, Jihočeská univerzita

Diplomové práce

Bažant M (2012)
Analýza variability objemu vajec poláka velkého (Aythya ferina) a poláka chocholačky (Aythya fuligula)
Magisterská práce (PDF)

Bažant M (2009)
Jak ptáci hodnotí riziko predace v zimních potravních experimentech – význam pohybu atrapy
Bakalářská práce (PDF)

Konference:

Prezentace:
 • Third Pan-European Duck Symposium (PEDS3)- Jindřichův Hradec, 24.-28. 4. 2012 – Analysis of egg volumevarianceof common pochard (Aythya ferina) and Tufted duck (Aythya fuligula) (conference proceedings page 52)
 • Ornitologická konference České společnosti ornitologické – Mikulov, 7. – 9. 10. 2011 –  Faktory ovlivňující objem vajec u poláka velkého (Aythya ferina) a poláka chocholačky (Aythya fuligula) – přednáška (sborník abstraktů str. 32)
Postery:
 • Ornitologická konference České společnosti ornitologické – Mikulov, 14.-16. 10. 2016 – Každý pták se počítá, ale některý i dvakrát aneb úskalí při odhadech velikostí hnízdních populací příklad z výzkumu pěnice vlašské – přednáška. Výskyt pěnice vlašské (Sylvia nisoria) na jižním Znojemsku – meziroční srovnání početnosti a překryvu míst výskytu, porovnání výskytu v mozaikových a liniových habitatech – poster.
 • Zoologické dny 2016 – České Budějovice, 11.-12. 2. 2016 – Hnízdní ekologie pěnice vlašské – vztah velikosti samic, vajec a mláďat – přednáška. Výskyt pěnice vlašské (Sylvia nisoria) na jižním Znojemsku – meziroční srovnání početnosti a překryvu míst výskytu, porovnání výskytu v mozaikových a liniových habitatech – poster (sborník abstraktů str. 27-29)
 • 42. etologická konference, Česká a Slovenská etologická společnost, 4.-7. 11. 2015 – Jak se liši hnizdni populace pěnice vlašské (Sylvia nisoria) na okraji a uvnitř druhoveho arealu? – poster (sborník abstraktů str. 48)
 • 10th Conference of the European Ornithologist´s Union – Badajoz, Spain, 24.-28. 8. 2015 – Which Barred Warbler Sylvia nisoria nisoria males are more successful during nesting? – poster (conference proceedings page 201)
 • Zoologické dny 2013 – Brno, 7.-8. 2. 2013 – Hnízdní ekologie pěnice vlašské (Sylvia nisoria) – výzkum ve fragmentované krajině za využití molekulárních metod – poster (sborník abstraktů str. 30)
 • Zoologické dny 2010- Praha, 11.-12. 2. 2010 –  Hnízdní parazitizmus poláka velkého a p. chocholačky – vybrané parametry parazitických vajec a mláďat a jejich srovnání – poster (sborník abstraktů str. 31)
 • Zoologické dny 2009 – Brno, 12.-13. 2. 2009 – Jak ptáci hodnotí riziko predace v zimních potravních experimentech – význam pohybu atrapy – poster (sborník abstraktů str. 29)
 • Fourth European Conference on Behavioural Biology – special focus: interspecific interactions – Dijon, France, 18.-20. 7. 2008 – Credibility of predators in field antipredator experiments: Are birds more afraid of mobile models? – poster (conference proceedings page 215)

Zahraniční stáže:

2015: Polsko– Univerzita Maria Curie Sklodowska

Další informace:

Člen České společnosti ornitologické

Výzkum rozpoznávání kořisti

Zpět na galerii Výzkum.