Jan Čapek


OSOBNÍ ÚDAJE:

Jméno: Čapek Jan
Narozen(a): 2000

KONTAKT:

Email: jenda.capek@hotmail.com
Kancelář:

SPECIALIZACE:

  • Obrana hnízda

VZDĚLÁNÍ: 

  • Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie – obor Vodní stavby v rybářství
  • Bakalářské stadium (probíhá) – Obor Biologie a chov zájmových organismů, Fakulta zemědělská a technologická, Jihočeská univerzita

 

PRÁCE:

Čapek, J (probíhá)
Vliv intenzity žadonění na míru predace u ťuhýka obecného a kukačky obecné
Bakalářská práce

NÁRODNÍ KONFERENCE:

Jan Čapek, Ladislava Krausová, Kateřina Antonová, Michaela Syrová, Petr Veselý, Michal Šulc (2023) The influece of loud cuckoo begging call on predation of shrike nest, Czech and Slovak ethological society 1.11 – 5.11. (poster)

DALŠÍ INFO:

Člen České a Slovenské etologické společnosti

Wildlife fotograf a sportovní fanatik

Daniela Svojanovská


OSOBNÍ ÚDAJE:

Jméno: Daniela Svojanovská
Narozen(a): 13.8. 2002

KONTAKT:

Email: svojad00@prf.jcu

SPECIALIZACE:

  • Obrana hnízda
  • Rozpoznání predátorů

VZDĚLÁNÍ: 

  • Gymnázium Prachatice
  • Bakalářské studium (probíhá) – obor Biologie,Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta

PRÁCE:

Svojanovská, D (probíhá)
Role uspořádání klíčových znaků při rozpoznávání predátorů ťuhýkem obecným (Lanius collurio) (Bakalářská práce)

NÁRODNÍ KONFERENCE:

Svojanovská D, Fišer O, Drda Š, Konvalinová K, Antonová K, Fuchs R (2023) Vnímání konfigurace těla predátora při obraně hnízda ťuhýkem obecným – předběžné výsledky, 50. konference České a Slovenské společnosti etologické, Tatranská Lomnica, 2.- 4.11. 2023 (poster)

DALŠÍ INFO:

Člen České a Slovenské etologické společnosti

Matěj Máca


OSOBNÍ ÚDAJE:

Jméno: Matěj Máca
Narozen(a): 2000

KONTAKT:

Email: mattes.maca@gmail.com

SPECIALIZACE:

  • Rivalové

VZDĚLÁNÍ: 

  • Střední rybářská škola a Vyšší odporná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany
  • Bakalářské studium (probíhá) – obor Biologie a ochrana zájmových organismů, Jihočeská univerzita, Fakulta zemědělská a technologická

PRÁCE:

Máca, M. (probíhá)
Vliv individuální zkušenosti a habitatové nabídky na intenzitu mezidruhové agrese strakapouda velkého a prostředního
Bakalářská práce

NÁRODNÍ KONFERENCE:

Máca M, Jankovic M L, Fišerová A, Fišer O, Syrová M, Veselý P (2023) Reaction of the Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) to the Middle Spotted Woodpecker (Dendrocoptes medius); 50. Conference České a Slovenské společnosti etologické, Tatranská Lomnica, 2.– 5.11. 2023, poster

Máca M, Jankovic M L, Fišerová A, Fišer O, Syrová M, Veselý P (2024) Reaction of the Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) to the Middle Spotted Woodpecker (Dendrocoptes medius); Zoologické dny, Ostrava, 8.-9.2. 2024, poster

DALŠÍ INFO:

Člen české společnosti ornitologické (ČSO)

Člen České a Slovenské etologické společnosti (ČSEtS)

Malavika Madhavan


OSOBNÍ ÚDAJE:
Jméno: Malavika Madhavan
Narozen(a): 1998, Chennai, India

KONTAKT:
Email: malavikamadhavan98@gmail.com
Místnost: B264

SPECIALIZACE:
• Bioakustika

VZDĚLÁNÍ:
• Good Shepherd Matriculation HSS, Chennai
• Bachelor studies – BSc. Zoology; Madras Christian College, Chennai
• Master studies: Biology, specialisation Communities and Ecosystems, Radboud University, Nijmegen.
• PhD studies (in progress) – programme Zoology; University of South Bohemia, Faculty of Science

PRÁCE:
Ph.D. thesis Madhavan, M. (In progress) -Territorial males adjust their song according to intruder song complexity

M.Sc. thesis Madhavan, M. (2019) – Survival of a migratory songbird in connected populations: The Northern wheatear (Oenanthe oenanthe) in the Netherlands using a multi-state model.

PUBLIKACE:
van Turnhout C., F. Majoor, T.Zutt, Madhavan M., Jongejans E. (2020) Reproduction and survival of Northern Wheatears Oenanthe oenanthe in a rapidly changing coastal dune landscape. Limosa 93: 105-116.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE:
Malavika Madhavan, Pavel Linhart, Martin Šálek, Lucie Hornátová, Alexandra Průchová. Does breeding density influence vocal individuality in the territorial calls of little owls (Athene noctua) in two central European populations? The 28th International Bioacoustics Congress, 27/10 – 01/11, 2023. Sapporo, Japan. (Live talk in-person).

Malavika Madhavan, Pavel Linhart. Vocal individuality in owls – A Comparative Review. Behaviour 2023, 14/08 – 20/08, 2023. Bielefeld, Germany. (Live talk in-person)

Malavika Madhavan, Melindy Dirks, Filipe C.R. Cunha, Leonardo E. Lopes. Song complexity in a neotropical passerine varies with plumage colour and is a sexually selected trait of male quality. International Ornithological Congress, 14/08 – 20/08, 2022. Durban, South Africa. (Speed talk recorded – virtual)

Madhavan M. Territorial males adjust their songs according to intruder song complexity. 7th European Student Conference on Behaviour and Cognition, 06/11 – 07/11, 2021. Budapest, Hungary. (live talk – virtual)

NÁRODNÍ KONFERENCE:
Malavika Madhavan, Pavel Linhart, Martin Šálek, Lucie Hornátová, Alexandra Průchová. Does breeding density influence vocal individuality in the territorial calls of little owls (Athene noctua) in two central European populations? 49. konference Ceska a Slovenska etologicka spolocnost, 03/11 – 06/11, 2022. Brno, Czech Republic. (Live talk in-person)

ŠKOLENÉ PRÁCE:
Zoe Lalonde: Is it possible to estimate vocal individuality in owl species reliably based on Xeno-Canto recordings? (MSc., in progress) – consultant supervisor

JINÉ:
Twitter
Researchgate
Loves everything owl-y and appreciates good food.