Alena Fišerová

OSOBNÍ ÚDAJE:

Jméno: Mgr. Alena Fišerová
Narozen(a): 1997

KONTAKT:

Email: alca.fiseru@gmail.com

SPECIALIZACE

  • Rivalové
  • Obrana hnízda

VZDĚLÁNÍ: 

• Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
• Bakalářské studium – obor Biologie se zaměřením na vzdělávání, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta
• Magisterské studium – obor Ekologie, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
• PhD studium (probíhá) – obor Zoologie, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta

PRÁCE:

Fišerová, A. (2019) Studium potravních reziduí z různých nalezišť převážně halštatských a z doby bronzové, Bakalářská práce

Fišerová, A. (2022) Vliv druhového složení květnatých pásů ve městech na společenstvo opylovačů, Diplomová práce

Eliška Kovářová


OSOBNÍ ÚDAJE:

Jméno: Eliška Kovářová
Narozen(a): 1999, České Budějovice

KONTAKT:

Email: kovarka.eli@gmail.com

SPECIALIZACE

  • Rozpoznání predátorů
  • Krkavcovití
  • Bioakustika

VZDĚLÁNÍ: 

  • Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice
  • Bakalářské studium (probíhá) – obor Biologie, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta

PRÁCE:

Kovářová, E (probíhá)
Varovné hlasy krkavcovitých (Corvidae)
Bakalářská práce

ČLÁNKY:

Sam K, Kovarova E, Freiberga I, Uthe H, Weinhold A, Jorge L R, Sreeker R (2021) Great tits (Parus major) flexibly learn that herbivore-induced plant volatiles indicate prey location: An experimental evidence with two tree species. Ecology and Evolution 11-16: 10917-10925

NÁRODNÍ KONFERENCE:

  • Kovářová E, Špička J, Krausová L, Hornátová L, Syrová M, Veselý P, Fuchs R (2021) Schopnost havranů a kavek rozpoznávat lidské obličeje, 48. konference České a Slovenské společnosti etologické, online, 5.11.-6.11. 2021 (poster)
  • Sam K, Kovářová E (2018) Naučí se ptáci čichat specifické látky?, Studentská vědecká konference, 22. 11. 2018 (přednáška)