Výzkum na ťuhýcích

« of 5 »

Zpět na galerii Výzkum.

Den otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, 2014

Na dnu otevřených dveří PřF JU je prezentována i naše výzkumná skupina a zájemci o studium mají příležitost seznámit se s krásami i úskalími ornitologického výzkumu.

Zpět do fotogalerie Akce pro veřejnost.

Kroužkování

V této galerii naleznete fotografie z různých akcí na nichž členové naší výzkumné skupiny provádějí kroužkování ptáků. Vesměs se jedná o akce pro veřejnost, kde se lidé seznamují s problematikou kroužkování ptáků, ale především se zajímavostmi z jejich života.

« of 4 »

Zpět do fotogalerie Akce pro veřejnost.

Vídeň, Rakousko, 2014 - Jana Beránková

V roce 2014 jsme poprvé prováděli výzkum ve spolupráci s našimi rakouskými kolegy z Vídeňské univerzity, oddělení Kognitivní ekologie, pod vedením prof. Thomase Bugnyara. Jája Beránková, Kateřina Bílá a Saša Průchová navštívili v srpnu a v září Vídeň, kde prováděli experimenty na volně se pohybujících vránách na území Zoologické zahrady v Schönbrunnu. Testovali jejich reakce na varovné hlasy, a to v kontextu do různé míry hrozícího nebezpečí (výběhy vlka, medvěda, antilopy a pekariho).

« of 10 »

Zpět na fotogalerii Zahraniční stáže.

Grünau im Almtal, Rakousko, 2015 – Jana Beránková

V roce 2015 jsme poprvé navštívili spřátelené pracoviště v Alpách, Konrad Lorenz Forschungsstelle a prováděli jsme experimenty v Cumberland Wildpark v Grünau im Almtal. Výzkum se zaměřil na antipredační chování krkavce velkého (Corvus corax) a byl prováděn týmem ve složení Jája Beránková, David Nácar, kateřina Bílá a Honza Havlíček.

« of 7 »

Zpět na fotogalerii Zahraniční stáže.