Akustická komunikace ptáků

Doporučujeme

Akustická komunikace ptáků (PDF)

Zajímá tě akustická komunikace ptáků?
Chceš kombinovat práci v terénu a na počítači?
Neváhej a dělej bioakustiku!

 • Nabídka bakalářské / magisterské diplomové práce
 • Individualita jedinců, teritoriální chování, repertoár a další
 • Práce s akustickými programy Avisoft a Raven
 • Pro technicky zaměřené studenty se zájmem o bioinformatiku:
  • automatické detekce zpěvů
  • automatické detekce jedinců
  • používání bioakustických packages v R
  • programování v R

V případě zájmu neváhejte a pište Saše Průchové na její email alex.pruchova@gmail.com či se stav v budově B, první patro, dveře 254.


Další témata diplomových prací:

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Životní strategie rybáka dlouhoocasého

Doporučujeme

Životní strategie rybáka dlouhoocasého (PDF)

Kdo je rybák dlouhoocasý (Sterna paradisea)?

Zástupce rodu Sterna (blízce příbuzný rackovitým), který hnízdí v arktických oblastech a zimuje v okolí Antarktidy.
Vykonává nejdelší migrační tahy v ptačí říši, ročně urazí kolem 80 000 km.

 • Nabídka bakalářské / magisterské diplomové práce
 • Nabízíme zapojení se do výzkumné týmu, který se zabývá studiem životní strategie tohoto jedinečného druhu.
 • Možnost vypracování bakalářské a diplomové práce na témata související s:
  • hnízdní ekologií – inkubační chování, hnízdní úspěšnost, antipredační strategie
  • sledování migračních cest s využitím nejnovějších technologiích na trhu
 • Navíc se můžete zúčastnit expedice na Svalbard, kde rybáci pravidelně hnízdí, a zapojení se do sběru dat přímo v Arktidě.

V případě zájmu neváhejte a pište Tereze Hromádkové na její email hromadkova.ter@gmail.com.


Další témata diplomových prací:

Výzkum potravního chování ptáků

Doporučujeme

Výzkum potravního chování ptáků (PDF)

Máš rád/a zelenou biologii, ale nechceš být v terénu celé léto?
Dáváš přednost práci ‚vevnitř‘, ale zároveň chceš pracovat s ‚živým‘ materiálem?
Zajímá tě etologie?
Chtěl/a by ses podílet na výzkumu potravního chování ptáků?

 • Nabídka bakalářské / magisterské diplomové práce
 • Klecové experimenty s ptáky, nejčasteji se sýkorou koňadrou.
 • Studium potravního chování a kognitivních schopností, pozorování a vyhodnocování reakcí na různé druhy potravy, vyhodnocování dat, rešerše problematiky.

V případě zájmu neváhejte a pište Tereze Drábkové na její email drabkova.tereza@gmail.com nebo se stav v budově B, první patro, dveře 263.


Další témata diplomových prací:

Ťuhýk obecný - antipredační strategie, personalita a kognitivní schopnosti

Doporučujeme

Ťuhýk obecný – antipredační strategie, personalita a kognitivní schopnosti (PDF)

Zajímá tě etologie? Chceš poznat krásy (a občas… možná… trošku strasti) terénního výzkumu? Přidej se k nám a pojď studovat ťuhýka obecného a jeho antipredační chování, personalitu nebo kognitivní schopnosti (Lanius collurio).

 • Nabídka bakalářské / magisterské diplomové práce
 • Kde? Vojenský prostor Hradiště (Doupovské hory)
 • Kdy? Červen / Červenec
 • Co to obnáší? Pokusy v terénu, vyhodnocení, sepsání, obhájení.

Pokud chceš vědět více o konkrétních tématech, ozvi se Míše Syrové na její email syrova.michaela@seznam.cz nebo se stav v budově B, první patro, dveře 263.


Další témata diplomových prací:

Uložit Uložit

Ekologie ptáků lidských sídel a zemědělské krajiny

Doporučujeme

Ekologie ptáků lidských sídel a zemědělské krajiny (PDF)

 • Nabídka bakalářské / magisterské diplomové práce
 • Terénní i laboratorní práce, popř. vyhodnocení již existujících dat
 • Seznámení s moderními metodami využitelnými v praxi

V případě zájmu neváhejte a pište Janu Havlíčkovi na jeho email JanHavlicek.cz@gmail.com nebo se stavte na nezávazný pokec v budově B, 1. patro, dveře 264.


Další témata diplomových prací:

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit