National conferences

The 47th conference of the Czech and Slovak Ethological Society, on-line, October 2020

Zoologické Dny 2016, České Budějovice, únor 2016.

42. konference Československé etologické společnosti, České Budějovice, listopad 2015.

Ekologie 2015 – konference ČSPE, České Budějovice, říjen 2015.

 • Kučera T., Kloubcová P., Veselý P. (2015): Jak složení a struktura vegetace ovlivňuje avicenózy a jak je vnímají návštěvníci lázeňského města? / Are vegetation composition and structure the main factors affecting bird communities and human perception in a small spa town? (oral presentation)

Zoologické Dny 2013, Brno, únor 2013.

 • Karlíková Z., Veselý P., Fuchs R. (2013): Recognition and discrimination of prey by great tits (Parus major). (poster)
 • Buršíková M., Veselý P., Fuchs R. (2013): Vliv zbarvení predátora na reakce ptáků na krmítku. (poster)
 • Drábková T., Veselý P., Fuchs R. (2013): Vrozenost reakce sýkory koňadry (Parus major) na výstražné signály aposematického hmyzu. (poster)
 • Průchová A., Veselý P., Nedvěd O. (2013): The importance of the colour and the spotted pattern in ladybird Harmonia axyridis warning colouration. (poster)

Zoologické Dny 2012, Olomouc, únor 2012.

 • Průchová A., Luhanová D., Prášková M., Veselý P., Fuchs R. (2011): Pattern as a key feature in recognition of warningly coloured prey. (poster)
 • Cibulková A., Veselý P., Fuchs R. (2012): Schopnost pěvců rozpoznat výstražný signál a Batesovské mimikry. (poster)
 • Karlíková Z., Veselý P., Fuchs R. (2012): Recognition and discrimination of prey by great tits (Parus major). (poster)

38. konference Československé etologické společnosti, Kostelec nad Černými lesy, listopad 2011.

 • Cibulková A., Veselý P., and R. Fuchs (2011): Passerine birds’ ability to recognize warning signal and Batesian mimicry. (poster)

37. konference Československé etologické společnosti, Smolenice, listopad 2010.

 • Cibulková A., Veselý P., and R. Fuchs (2010): Mezidruhové rozdíly ve schopnosti pěvců odhalit Batesovského mimika na základě předchozí potravní zkušenosti. (poster)
 • Průchová A., Veselý P., and R. Fuchs (2010): Reakce zrnožravých pěvců na slunéčko Harmonia axyridis. (poster)
 • Karlíková Z., Veselý P., and R. Fuchs (2010): Rozpoznávání jedlé a nejedlé hmyzí kořisti sýkorou koňadrou (Parus major). (poster)

Zoologické Dny 2009, Brno, únor 2009.

 • Luhanová D., Prášková M., Veselý P., and R. Fuchs (2009): Vliv vzoru na reakci ptačího predátora na nechráněnou aposematickou kořist. (poster)

Zoologické Dny 2008, České Budějovice, únor 2008.