Výzkum na Svalbardu

Ve spolupráci s Centrem polární ekologie PřF JU provádíme výzkum hnízdní biologie a ekologie rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisea) na Svalbardu. V průběhu několika pobytů na polární stanici jsme zkoumali průběh a úspěšnost hnízdění, ale i míru rizika predace a schopnost rodičů reagovat na vyrušení predátorem (člověkem) v urbanizované a opuštěné části souostroví.

Zpět na galerii Výzkum.