Terén 2017 - Doupovské hory

V roce 2017 pokračoval náš výzkum hnízdní biologie ťuhýka obecného (Lanius collurio) v Doupovských horách. Výzkumu pod vedením Míšy Syrové se zúčastnil také Honza Havlíček a Jája Beránková. Počasí letos přálo, a i když byli ťuhýci s hnízděním trochu opoždění, podařilo se shromáždit pěkné množství dat. Na začátku a na konci sezóny proběhly také dvě odchytové akce, kterých se zúčastnili Petr Veselý, Majkl Němec, Terka Hromádková, Saša Průchová a Tomáš Minařík.

« 1 z 4 »

Zpět na galerii Výzkum.