Ondřej Fišer

PERSONAL DATA:

Name: Bc. Ondřej Fišer
Born: 1997

CONTACT:

Office: Department of Zoology (Ethology and Ecology), Charles University, Faculty of Science
Email:
 ondra.fis@seznam.cz

SPECIALIZATION:

  • Nest defense
  • Recognition of predators

EDUCATION:

  • Gymnázium Plasy
  • Bachelor studies – programme Bilogy, Charles University, Faculty of Science
  • Master studies (in progress) – programme Zoology, Charles University, Faculty of Science

THESES:

Fišer, O (in progress)
Význam obličeje v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky
M.Sc. thesis

Fišer, O
Rozpoznávání obličejů jako specifický kognitivní proces
B.Sc. thesis (PDF)

NATIONAL CONFERENCES (IN CZECH):

Fišer, O, Syrová, M, Jordová, A, Antonová, K, Veselý, P, Fuchs, R (2020) Význam obličeje pro rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky – předběžné výsledky; 46. konference České a Slovenské společnosti etologické, online, 29.10.-1.11. 2020 (poster)

OTHER TRIVIA:

A member of Czech and Slovak ethological society