Jan Havlíček

Jan Havlíček

Personal data:

Name: Mgr. Jan Havlíček
Born: 1988, Tábor

Contact:

Email: JanHavlicek.cz@gmail.com
Office: B264 (B building, 1st floor)

Specialization:

Education:

 • Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí, Veselí n. Lužnicí
 • Bachelor studies – programme Biology; University of South Bohemia, Faculty of Science
 • Master studies – programme Zoology; University of South Bohemia, Faculty of Science
 • Národní institut pro další vzdělávání, České Budějovice; obor: Pedagogika
 • PhD studies (in progress) – programme Zoology; University of South Bohemia, Faculty of Science

Theses:

Havlíček J (2014)
Potravní ekologie vrabce domácího v současném vesnickém osídlení.
M.Sc. thesis (PDF)

Havlíček J (2011)
Příčiny úbytku vrabce domácího v různých typech sídel – biotop? hnízdiště? potrava?
B.Sc. thesis (PDF)

Publications:

Kubelka V, Havlíček J, Mikeš V (2017)
Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách IV. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
Přírodní vědy 57 (in prep)

Havlíček J (2016)
Nálezy medúzky sladkovodní (Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880) na Jindřichohradecku.
Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 56: 119–121.

Havlíček J (2015)
Pozorování ostralky bělolící (Anas bahamensis) v jižních Čechách v roce 2014 a poznámky k problematice určování exotických druhů.
Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 55: 97–98.

Havlíček J, Kubelka V (2015)
Hnízdění pisily čáponohé v jižních Čechách v roce 2014.
In: Kubelka Vojtěch (ed.): Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách II. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 55: 75–91.

Šálek M, Havlíček J, Riegert J, Nešpor M, Fuchs R, Kipson M (2015)
Winter density and habitat preferences of three declining granivorous farmland birds: the importance of the keeping of poultry and dairy farms.
Journal for Nature Conservation 24: 10–16.

Havlíček J (2012)
Nová hnízdní kolonie havrana polního Corvus frugilegus ve Veselí nad Lužnicí.
Ptáci v kulturní krajině II: 40-44.

Chapters in books:

 • Havlíček Jan 2015: Holub domácí Coluba livia f. domestica: Výskyt v jižních Čechách. In: Kloubec Bohuslav, Hora Jan, Šťastný Karel (eds): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 256 – 257.
 • Havlíček Jan 2015: Hrdlička divoká Streptopelia turtur: Výskyt v jižních Čechách. In: Kloubec Bohuslav, Hora Jan, Šťastný Karel (eds): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 262 – 263.
 • Havlíček Jan 2015: Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto: Výskyt v jižních Čechách. In: Kloubec Bohuslav, Hora Jan, Šťastný Karel (eds): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 264 – 265.
 • Havlíček Jan 2015: Puštík obecný Strix aluco: Výskyt v jižních Čechách. In: Kloubec Bohuslav, Hora Jan, Šťastný Karel (eds): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 272 – 273.
 • Havlíček Jan 2015: Kavka obecná Coloeus monedula: Výskyt v jižních Čechách. In: Kloubec Bohuslav, Hora Jan, Šťastný Karel (eds): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 334 – 335.
 • Havlíček Jan 2015: Havran polní Corvus frugilegus: Výskyt v jižních Čechách. In: Kloubec Bohuslav, Hora Jan, Šťastný Karel (eds): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 336 – 338.
 • Havlíček Jan 2015: Střízlík obecný Troglodytes troglodytes: Výskyt v jižních Čechách. In: Kloubec Bohuslav, Hora Jan, Šťastný Karel (eds): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 412 – 413.
 • Havlíček Jan 2015: Kos černý Turdus merula: Výskyt v jižních Čechách. In: Kloubec Bohuslav, Hora Jan, Šťastný Karel (eds): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 424 – 425.
 • Havlíček Jan 2015: Červenka obecná Erithacus rubecula: Výskyt v jižních Čechách. In: Kloubec Bohuslav, Hora Jan, Šťastný Karel (eds): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 436 – 437.
 • Havlíček Jan 2015: Vrabec domácí Passer domesticus: Výskyt v jižních Čechách. In: Kloubec Bohuslav, Hora Jan, Šťastný Karel (eds): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 462 – 463.
 • Havlíček Jan 2015: Vrabec polní Passer montanus: Výskyt v jižních Čechách. In: Kloubec Bohuslav, Hora Jan, Šťastný Karel (eds): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 464 – 465.
 • Havlíček Jan 2015: Pěvuška modrá Prunella modularis: Výskyt v jižních Čechách. In: Kloubec Bohuslav, Hora Jan, Šťastný Karel (eds): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 466 – 467.

Popular science:

 • Havlíček Jan 2017: Akční plán pro hrdličku divokou. Ptačí svět 2/2017: 22.
 • Havlíček Jan 2017: Hrdlička divoká si zaslouží pozornost! Česká společnost ornitologická (online: 19. 4. 2017, URL: http://cso.cz/index.php?ID=3068)
 • Havlíček Jan 2017: 10 zajímavých pěvců, které už nikdy nespatříme… Česká společnost ornitologická (online: 9. 3. 2017, URL: http://cso.cz/index.php?ID=3043)
 • Havlíček Jan 2017: Do nového roku s novými druhy ptáků! Česká společnost ornitologická (online: 22. 1. 2017, URL: http://cso.cz/index.php?ID=3010)
 • Havlíček Jan 2016: Není vrabec jako vrabec. Kaufland (listopad 2016)
 • Havlíček Jan 2016: Vyhynulé druhy bahňáků světa. Vanellus 11: 52-58
 • Havlíček Jan 2016: Úspěchy a neúspěchy ve snahách o záchranu jespáků lžícozobých. Vanellus 11: 66-67
 • Havlíček Jan 2016: Milostné trojúhelník břehoušů? Vanellus 11: 68
 • Havlíček Jan 2015: Chraňte svůj oblíbený druh pozorováním. Česká společnost ornitologická (online, 23. 09. 2015, URL: www.cso.cz/index.php?ID=2825).
 • Havlíček Jan 2015: Vrabec domácí – proč mizí a jak to zjistit? Veronica 1: 42–43.
 • Havlíček Jan 2014: Monitoring vrabců přináší první výsledky. Ptačí svět 2/2014: 20.
 • Danková Zdenka, Havlíček Jan 2012: Vrabec domácí – kam se poděl? Velká Epocha (online, 18. 5. 2012, URL: VelkaEpocha.sk).
 • Havlíček Jan 2011: Holandští studenti znepokojeni situací na Šumavě. Jihočeský ornitologický klub (online, 21. 11. 2011, URL: jokcso.webnode.cz/news/).
 • Havlíček Jan 2010: Vodoušek temný Tuamotu Sandpiper : Prosobonia cancellata, ohrožený bahňák Francouzské Polynésie aneb problémy v ochraně ostrovních endemitů. Vanellus 5: 35-36.
 • Havlíček Jan 2009: Vendicari, Sicilský ornitologický ráj. Vanellus 4: 34-37.
 • Havlíček Jan 2008: Skupina pro ochranu a výzkum bahňáků v ČR – Pracovní skupina ČSO. Kroužkovatel 5: 35.

Conferences:

 • Jan Havlíček, Jaroslava Bandhauerová, Martin Šálek, Roman Fuchs: The current status of Sparrows in the Czech Republic: results from national monitoring. WGUS 5th International House Sparrow Meeting 3.-4. 11. České Budějovice (přednáška)
 • Markéta Machová, Jan Havlíček, Roman Fuchs: Winter is coming… density and distribution of common synantropic bird species in urban areas. WGUS 5th International House Sparrow Meeting 3.-4. 11. České Budějovice (přednáška)
 • Jan Havlíček, Lubomír Piálek, Roman Fuchs: From populations to food, from food to genes. WGUS 5th International House Sparrow Meeting 3.-4. 11. České Budějovice (přednáška)
 • Havlíček Jan, Bürger Petr: Ptáci Českých Budějovic: mapování hnízdního rozšíření v letech 1985–1992 a 2010–2018. „Každý pták se počítá“ Celostátní konference České společnosti ornitologické 14. – 16. října 2016, Mikulov. (přednáška)
 • Bandhauerová Jaroslava, Havlíček Jan, Fuchs Roman, Šálek Martin: Vliv zemědělského hospodaření, typu zástavby a zeleně na tři druhy ubývajících granivorních ptáků lidských sídel. „Každý pták se počítá“ Celostátní konference České společnosti ornitologické 14. – 16. října 2016, Mikulov. (poster)
 • Havlíček Jan, Piálek Lubomír, Fuchs Roman: Vrabec domácí: od populací k potravě, od potravy k populacím. „Každý pták se počítá“ Celostátní konference České společnosti ornitologické 14. – 16. října 2016, Mikulov. (poster)
 • Machová Markéta, Havlíček Jan, Fuchs Roman: Bude zima, bude mráz: početnost a distribuce běžných synantropních druhů ptáků v městském prostředí. „Každý pták se počítá“ Celostátní konference České společnosti ornitologické 14. – 16. října 2016, Mikulov. (poster)
 • Havlíček Jan, Nešpor Marek, Šálek Martin, Fuchs Roman: Vrabec domácí a vrabec polní: jaké faktory ovlivňují jejich početnost a distribuci v lidských sídlech během hnízdního období? Zoologické dny České Budějovice 2016 (poster)
 • Havlíček Jan, Fuchs Roman: Vrabec domácí – nová celebrita evropské ornitologie. Metody a výsledky výzkumu ptačích populací VI. 16. – 18. 10. 2015, Pardubice (přednáška)
 • Havlíček Jan, Fuchs Roman: Are cities better for raising kinds than the country? Foraging habitats of the House Sparrow in different urban environments. 42. etologická konference, 4. – 7. 11., České Budějovice (poster)
 • Havlíček Jan, Fuchs Roman: Are cities better for raising kinds than the country? Foraging habitats of the House Sparrow in different urban environments. Graduate meeting 2015. Sep. 17–19. Grünau im Almtal, Austria (poster)
 • Havlíček Jan, Fuchs Roman: Žije se lépe na vesnici nebo ve městě? Potravní ekologie vrabce domácího v různých typech sídel. Zoologické dny Brno 2015 (poster)
 • Cena za nejlepší studentský poster
 • Havlíček  Jan, Šálek Martin, Riegert Jan, Nešpor Marek, Fuchs Roman, Kipson Marina 2015: Winter density and habitat preferences of three declining granivorous farmland birds: the importance of the keeping of poultry and dairy farms. Zoologické dny Brno 2015 (poster)
 • Havlíček Jan, Fuchs Roman: Potravní ekologie vrabce domácího v současném vesnickém osídlení. Zoologické dny Ostrava 2014 (poster)
 • Havlíček Jan, Fuchs Roman: Where is better to live? Feeding habitats of House Sparrow in rural and urban environment. 4th International House Sparrow Meeting Nov. 20-21st,  Gent, Belgium, (přednáška)
 • Havlíček  Jan, Šálek Martin, Riegert Jan, Nešpor Marek, Fuchs Roman, Kipson Marina 2015: Winter density and habitat preferences of three declining granivorous farmland birds: the importance of the keeping of poultry and dairy farms. 4th International House Sparrow Meeting Nov. 20-21st,  Gent, Belgium, (poster)
 • Havlíček Jan, Fuchs Roman: Potravní ekologie vrabce domácího (Passer domesticus) ve venkovském prostředí. Zoologické dny Brno 2013 (poster)
 • Havlíček Jan, Kubelka Vojtěch, Pakandl Michal: Průběh tahu vybraných druhů bahňáků na základě záznamů z databáze SVOB. „Ornitologie – věda pro každého“ Celostátní konference České společnosti ornitologické, Mikulov (poster)
 • Havlíček Jan, Šálek Martin, Fuchs Roman: monitoring vrabce domácího (Passer domesticus) v ČR, výsledky pilotního ročníku, vliv zemědělského hospodaření na početnost. „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací V“ Dlouhý, 22. – 24. 10. 2010 (přednáška).
 • Kubelka Vojtěch, Havlíček Jan: Činnost pracovní skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků (SVOB) v ČR. „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací V“ Dlouhý, 22. – 24. 10. 2010 (přednáška).
 • Havlíček Jan: Faktory ovlivňující jarní hlasovou aktivitu sýce rousného a puštíka obecného. 35. etologická konference, České Budějovice (poster)

Foreign stay:

2017: Terrestrial Ecology Unit, Department of Biology, Ghent University, Belgie
2015: Konrad Lorenz Forschungsstelle (KLF), Grünau im Almtal, Rakousko
2015: Terrestrial Ecology Unit (TEREC) – Ghent University, Belgie
2012: Centrum polární ekologie, terénní stanice Petunia, Svalbard

Other trivia:

A member of Czech Society for Ornithology

Uložit

Uložit

Uložit