Miroslav Bažant

Personal data:

Name: Mgr. Miroslav Bažant
Born: 1986, Třebíč

Contact:

Email: bazami@post.cz
Office: Department of Zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia

Specialization:

Education:

 • Privat Secondary Grammar School Tábor
 • Bachelor studies – programme Biology; University of South Bohemia, Faculty of Science
 • Master studies – programme Zoology; University of South Bohemia, Faculty of Science
 • PhD studies (in progress) – programme Zoology; University of South Bohemia, Faculty of Science

Theses:

Bažant M (2012)
The analysis of variance egg volume of Common pochard (Aythya ferina) and Tufted ducks (Aythya fuligula)
M.Sc. thesis (PDF)

Bažant M (2009)
How birds judge the risk of predation during winter nourishment experiments – meaning of the movement of the model
B.Sc. thesis (PDF)

Conferences:

Oral presentations:
 • Third Pan-European Duck Symposium (PEDS3)- Jindřichův Hradec, 24.-28. 4. 2012 – Analysis of egg volumevarianceof common pochard (Aythya ferina) and Tufted duck (Aythya fuligula) (conference proceedings page 52)
 • Ornitologická konference České společnosti ornitologické – Mikulov, 7. – 9. 10. 2011 –  Faktory ovlivňující objem vajec u poláka velkého (Aythya ferina) a poláka chocholačky (Aythya fuligula) – přednáška (sborník abstraktů str. 32)
Posters:
 • Ornitologická konference České společnosti ornitologické – Mikulov, 14.-16. 10. 2016 – Každý pták se počítá, ale některý i dvakrát aneb úskalí při odhadech velikostí hnízdních populací příklad z výzkumu pěnice vlašské – přednáška. Výskyt pěnice vlašské (Sylvia nisoria) na jižním Znojemsku – meziroční srovnání početnosti a překryvu míst výskytu, porovnání výskytu v mozaikových a liniových habitatech – poster.
 • Zoologické dny 2016 – České Budějovice, 11.-12. 2. 2016 – Hnízdní ekologie pěnice vlašské – vztah velikosti samic, vajec a mláďat – přednáška. Výskyt pěnice vlašské (Sylvia nisoria) na jižním Znojemsku – meziroční srovnání početnosti a překryvu míst výskytu, porovnání výskytu v mozaikových a liniových habitatech – poster (sborník abstraktů str. 27-29)
 • 42. etologická konference, Česká a Slovenská etologická společnost, 4.-7. 11. 2015 – Jak se liši hnizdni populace pěnice vlašské (Sylvia nisoria) na okraji a uvnitř druhoveho arealu? – poster (sborník abstraktů str. 48)
 • 10th Conference of the European Ornithologist´s Union – Badajoz, Spain, 24.-28. 8. 2015 – Which Barred Warbler Sylvia nisoria nisoria males are more successful during nesting? – poster (conference proceedings page 201)
 • Zoologické dny 2013 – Brno, 7.-8. 2. 2013 – Hnízdní ekologie pěnice vlašské (Sylvia nisoria) – výzkum ve fragmentované krajině za využití molekulárních metod – poster (sborník abstraktů str. 30)
 • Zoologické dny 2010- Praha, 11.-12. 2. 2010 –  Hnízdní parazitizmus poláka velkého a p. chocholačky – vybrané parametry parazitických vajec a mláďat a jejich srovnání – poster (sborník abstraktů str. 31)
 • Zoologické dny 2009 – Brno, 12.-13. 2. 2009 – Jak ptáci hodnotí riziko predace v zimních potravních experimentech – význam pohybu atrapy – poster (sborník abstraktů str. 29)
 • Fourth European Conference on Behavioural Biology – special focus: interspecific interactions – Dijon, France, 18.-20. 7. 2008 – Credibility of predators in field antipredator experiments: Are birds more afraid of mobile models? – poster (conference proceedings page 215)

Foreign stays:

2015: Poland – Maria Curie Sklodowska University

Other trivia:

A member of Czech Society for Ornithology

Prey recognition research

Back to the photogallery Research.

Uložit

Object categorization by wild ranging birds – winter feeder experiments

2017

Nela Nováková, Petr Veselý, Roman Fuchs

DOI: 10.1016/j.beproc.2017.08.002


Abstract:

The object categorization is only scarcely studied using untrained wild ranging animals and relevant stimuli. We tested the importance of the spatial position of features salient for categorization of a predator using wild ranging birds (titmice) visiting a winter feeder. As a relevant stimulus we used a dummy of a raptor, the European sparrowhawk (Accipiter nisus), placed at the feeding location. This dummy was designed to be dismantled into three parts and rearranged with the head in the correct position, in the middle or at the bottom of the dummy. When the birds had the option of visiting an alternative feeder with a dummy pigeon, they preferred this option to visiting the feeder with the dummy sparrowhawk with the head in any of the three positions. When the birds had the option of visiting an alternative feeder with an un-rearranged dummy sparrowhawk, they visited both feeders equally often, and very scarcely. This suggests that the titmice considered all of the sparrowhawk modifications as being dangerous, and equally dangerous as the un-rearranged sparrowhawk. The position of the head was not the most important cue for categorization. The presence of the key features was probably sufficient for categorization, and their mutual spatial position was of lower importance.


Back to scientific papers.

Nela Nováková

Personal data:

Name: Mgr. Nela Nováková

Contact:

Email: nelak.gero@seznam.cz
Office: Department of Zoology, Faculty of Science, University of South Bohemia

Specialization:

Education:

 • Bachelor studies – programme Biology; University of South Bohemia, Faculty of Science
 • Master studies – programme Zoology; University of South Bohemia, Faculty of Science
 • PhD studies (in progress) – programme Zoology; University of South Bohemia, Faculty of Science

Theses:

Nováková N (2016)
Role of features and geons in predator recognition by untrained birds: nest defence
M.Sc. thesis (PDF)

Nováková N (2014)
Role of features and geons in predator recognition by untrained birds: the feeder experiments
B.Sc. thesis (PDF)

Uložit

Uložit

Weekend for secondary school teachers 2007

Back to the photogallery Public events.