Matěj Máca


PERSONAL DATA:

Name: Matěj Máca
Born: 2000

CONTACT:

Email: mattes.maca@gmail.com

SPECIALIZATION

  • Rivals

EDUCATION: 

  • Secondary Fish Farming School and Higher Vocational School of Water Management and Ecology, Vodňany
  • Bachelor studies (in progress) – programme Biology and Conservation of “Hobby” Organisms, University of South Bohemia, Faculty of Agriculture and Technology

THESES:

Máca M (in progress)
Vliv individuální zkušenosti a habitatové nabídky na intenzitu mezidruhové agrese strakapouda velkého a prostředního
B.Sc. thesis

NATIONAL CONFERENCES (IN CZECH):

Máca M, Jankovic M L, Fišerová A, Fišer O, Syrová M, Veselý P (2023) Reaction of the Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) to the Middle Spotted Woodpecker (Dendrocoptes medius); 50. Conference České a Slovenské společnosti etologické, Tatranská Lomnica, 2.– 5.11. 2023, poster

Máca M, Jankovic M L, Fišerová A, Fišer O, Syrová M, Veselý P (2024) Reaction of the Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) to the Middle Spotted Woodpecker (Dendrocoptes medius); Zoologické dny, Ostrava, 8.-9.2. 2024, poster

OTHER TRIVIA:

A member of Czech Society for Ornithology (CSO)

A memeber of Czech and Slovak ethological society (CSEtS)