Eliška Kovářová


PERSONAL DATA:

Name: B.Sc. Eliška Kovářová
Born: 1999, České Budějovice

CONTACT:

Email: kovarka.eli@gmail.com

SPECIALIZATION: 

  • Predator recognition
  • Corvids
  • Bioacoustics
  • Urban birds ecology

EDUCATION: 

  • Bishop’s Grammar School J. N. Neumanna, České Budějovice
  • Bachelor studies – programme Biology; University of South Bohemia, Faculty of Science
  • Master studies (in progress) – programme Zoology; University of South Bohemia, Faculty of Science

THESES:

Kovářová, E (2022)
Alarm calls of Corvidae
B.Sc. thesis (PDF)

PUBLICATIONS:

Sam K, Kovarova E, Freiberga I, Uthe H, Weinhold A, Jorge L R, Sreeker R (2021) Great tits (Parus major) flexibly learn that herbivore-induced plant volatiles indicate prey location: An experimental evidence with two tree species. Ecology and Evolution 11-16: 10917-10925

NATIONAL CONFERENCES (IN CZECH):

  • Kovářová E, Syrová M, Linhart P, Veselý P (2022) Srovnávací analýza varovných hlasů krkavcovitých, 49. konference České a Slovenské etologické společnosti, Brno, 3.–6. 11. 2022 (poster)
  • Kovářová E, Špička J, Krausová L, Hornátová L, Syrová M, Veselý P, Fuchs R (2021) Schopnost havranů a kavek rozpoznávat lidské obličeje, 48. konference České a Slovenské společnosti etologické, online, 5.11.-6.11. 2021 (poster)
  • Sam K, Kovářová E (2018) Naučí se ptáci čichat specifické látky?, Studentská vědecká konference, Praha, 22. 11. 2018 (talk)