Science fair projects

2017


Mezidruhová a vnitrodruhová agrese šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris)

Sabina Černá

Celý text práce (PDF)


Vítězkou celostátní přehlídky středoškolských odborných činností, která se konala ve dnech 16.-18. června 2017 na Vyšší odborné škola ekonomické a zdravotnické a Střední škole v Boskovicích, se v oboru Biologie stala Sabina Černá ze Střední odborné školy veterinární v Hradci Králové. Ta pod vedením RNDr. Petra Veselého, Ph.D. z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity testovala reakce šoupálka dlouhoprstého na dráždění nahrávkou svého vlastního druhu a druhého, u nás se vyskytujícího šoupálka, šoupálka krátkoprstého. Ukázala, že šoupálci dlouhoprstí se cítí být š. krátkoprstým ohroženi pouze v případě, kdy ve svém teritoriu mají pro tento druhý druh vhodný biotop, tj. listnaté stromy. Tyto zajímavé výsledky dokázala kvalitně prezentovat, a proto byla pětičlennou porotou vyhodnocena jako nejlepší SOČ v oboru biologie.