Nabídka prací

Momentálně nabízíme studentům následující seznam témat. Pokud máte své vlastní nebo se chcete zabývat něčím trochu jiným, než nabízejí daná témata, neváhejte a také se u nás zastavte, není problém téma přizpůsobit či vytvořit úplně nové.

Fyziologická odpověď ptáků na strach

Fyziologická odpověď ptáků na strach (PDF)

 • Nabídka bakalářské / magisterské diplomové práce
 • Literární rešerše problematiky
 • Sledování vybraných fyziologických parametrů při klecových pokusech se sýkorou koňadrou (Parus major)

V případě zájmu neváhejte a pište Jáje Beránkové na mail jaja.berankova@gmail.com


Antipredační chování krkavcovitých

Antipredační chování krkavcovitých (PDF)

Chceš pracovat s jedněmi z nejinteligentnějších ptáků? Chceš se dozvědět něco o jejich kognitivních schopnostech? Chceš spolupracovat s jedním z nejprestižnějších týmů zkoumajících kognitivní ekologii zvířat?

 • Nabídka bakalářské / magisterské diplomové práce
 • Práce bude řešena ve spolupráci s Oddělením kognitivní biologie na Vídeňské univerzitě a Výzkumným ústavem Konrada Lorenze v Grünau (Rakousko, prof. Thomas Bugnyar).
 • Výzkum bude probíhat na třech pracovištích v Rakousku (Almtal v Alpách, Zoo Schönbrunn ve Vídni a v chovech krkavcovitých v Haidlhofu).
 • Práce bude zahrnovat behaviorální pozorování a experimenty i bioakustickou analýzu varovných hlasů.

Pokud máte zájem, neváhejte a kontaktujte Petra Veselého na emailu petr-vesely@seznam.cz


Ekologie ptáků lidských sídel a zemědělské krajiny

Ekologie ptáků lidských sídel a zemědělské krajiny (PDF)

 • Nabídka bakalářské / magisterské diplomové práce
 • Terénní i laboratorní práce, popř. vyhodnocení již existujících dat
 • Seznámení s moderními metodami využitelnými v praxi

V případě zájmu neváhejte a pište Romanu Fuchsovi na jeho email fuchs@prf.jcu.cz nebo se stavte na nezávazný pokec v budově B, 1. patro, dveře 264.


Ťuhýk obecný – antipredační strategie, personalita a kognitivní schopnosti

Ťuhýk obecný – antipredační strategie, personalita a kognitivní schopnosti (PDF)

Zajímá tě etologie? Chceš poznat krásy (a občas… možná… trošku strasti) terénního výzkumu? Přidej se k nám a pojď studovat ťuhýka obecného a jeho antipredační chování, personalitu nebo kognitivní schopnosti (Lanius collurio).

 • Nabídka bakalářské / magisterské diplomové práce
 • Kde? Vojenský prostor Hradiště (Doupovské hory)
 • Kdy? Červen / Červenec
 • Co to obnáší? Pokusy v terénu, vyhodnocení, sepsání, obhájení.

Pokud chceš vědět více o konkrétních tématech, ozvi se Míše Syrové na její email syrova.michaela@seznam.cz nebo se stav v budově B, první patro, dveře 263.


Výzkum potravního chování ptáků

Výzkum potravního chování ptáků (PDF)

Máš rád/a zelenou biologii, ale nechceš být v terénu celé léto? Dáváš přednost práci ‚vevnitř‘, ale zároveň chceš pracovat s ‚živým‘ materiálem? Zajímá tě etologie? Chtěl/a by ses podílet na výzkumu potravního chování ptáků?

 • Nabídka bakalářské / magisterské diplomové práce
 • Klecové experimenty s ptáky, nejčasteji se sýkorou koňadrou.
 • Studium potravního chování a kognitivních schopností, pozorování a vyhodnocování reakcí na různé druhy potravy, vyhodnocování dat, rešerše problematiky.

V případě zájmu neváhejte a pište Petrovi Veselému na jeho email petr-vesely@seznam.cz nebo se stav v budově B, první patro, dveře 263.


Životní strategie rybáka dlouhoocasého

Životní strategie rybáka dlouhoocasého (PDF)

Kdo je rybák dlouhoocasý (Sterna paradisea)?

Zástupce rodu Sterna (blízce příbuzný rackovitým), který hnízdí v arktických oblastech a zimuje v okolí Antarktidy. Vykonává nejdelší migrační tahy v ptačí říši, ročně urazí kolem 80 000 km.

 • Nabídka bakalářské / magisterské diplomové práce
 • Nabízíme zapojení se do výzkumné týmu, který se zabývá studiem životní strategie tohoto jedinečného druhu.
 • Možnost vypracování bakalářské a diplomové práce na témata související s:
  • hnízdní ekologií – inkubační chování, hnízdní úspěšnost, antipredační strategie
  • sledování migračních cest s využitím nejnovějších technologiích na trhu
 • Navíc se můžete zúčastnit expedice na Svalbard, kde rybáci pravidelně hnízdí, a zapojení se do sběru dat přímo v Arktidě.

V případě zájmu neváhejte a pište Tereze Hromádkové na její email hromadkova.ter@gmail.com.


Akustická komunikace ptáků

Akustická komunikace ptáků (PDF)

Zajímá tě akustická komunikace ptáků? Chceš kombinovat práci v terénu a na počítači? Neváhej a dělej bioakustiku!

 • Nabídka bakalářské / magisterské diplomové práce
 • Individualita jedinců, teritoriální chování, repertoár a další
 • Práce s akustickými programy Avisoft a Raven
 • Pro technicky zaměřené studenty se zájmem o bioinformatiku:
  • automatické detekce zpěvů
  • automatické detekce jedinců
  • používání bioakustických packages v R
  • programování v R

V případě zájmu neváhejte a pište Saše Průchové na její email alex.pruchova@gmail.com či se stav v budově B, první patro, dveře 254.

Uložit Uložit Uložit Uložit


Hnízdní parazitismus – ťuhýk vs. kukačka

Hnízdní parazitismus – ťuhýk vs. kukačka