Nabídka prací

Momentálně nabízíme studentům následující seznam témat. Pokud máte své vlastní nebo se chcete zabývat něčím trochu jiným, než nabízejí daná témata, neváhejte a také se u nás zastavte, není problém téma přizpůsobit či vytvořit úplně nové.

Fyziologická odpověď ptáků na strach (PDF)


Ekologie ptáků lidských sídel a zemědělské krajiny (PDF)


Rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky


Ťuhýk obecný – antipredační strategie, personalita a kognitivní schopnosti (PDF)


Výzkum potravního chování ptáků (PDF)


Životní strategie rybáka dlouhoocasého (PDF)

Uložit Uložit Uložit Uložit


Hnízdní parazitismus – ťuhýk vs. kukačka


Bioakustika (PDF)