Výzkum potravního chování ptáků

Výzkum potravního chování ptáků (PDF)

Máš rád/a zelenou biologii, ale nechceš být v terénu celé léto?
Dáváš přednost práci ‚vevnitř‘, ale zároveň chceš pracovat s ‚živým‘ materiálem?
Zajímá tě etologie?
Chtěl/a by ses podílet na výzkumu potravního chování ptáků?

  • Nabídka bakalářské / magisterské diplomové práce
  • Klecové experimenty s ptáky, nejčasteji se sýkorou koňadrou.
  • Studium potravního chování a kognitivních schopností, pozorování a vyhodnocování reakcí na různé druhy potravy, vyhodnocování dat, rešerše problematiky.

V případě zájmu neváhejte a pište Tereze Drábkové na její email drabkova.tereza@gmail.com nebo se stav v budově B, první patro, dveře 263.


Další témata diplomových prací: